11. Sınıf peygamberimizin hayatı Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 101

2021 ve 2022 11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konuları ve Müfredatı MEB. Lise 11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı konuları ve Müfredatı nelerdir? 11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Müfredatı 2021-2022. Lise 11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı ders içerikleri ve detayları yazımızda.

11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı MEB 11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı konuları ve müfredatı belli oldu!. 11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konuları 1.Dönem

 • 11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konuları
 • BİR DAVETÇİ OLARAK PEYGAMBERİMİZ
 • BİR EĞİTİMCİ OLARAK PEYGAMBERİMİZ

TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konuları 2.Dönem

 • 11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konuları
 • PEYGAMBERİMİZİN SİYASİ VE ASKERİ YÖNÜ
 • PEYGAMBERİMİZ DÖNEMİNDE SOSYAL HAYAT
11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)
11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

11. SINIF DERS KİTAPLARI

11. SINIF KONULARI MEB

11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Kazanımları

11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

11. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALAR

 1. kazanımda ilk davete hazırlık, vahyin gelişi, vahyin
  kesintiye uğraması, gizli ve açık davet, hicret,
  devletleşme süreci, heyetlerle görüşme ve davet
  mektuplarının gönderilmesi gibi İslam davetinin
  aşamalarına kronolojik olarak kısaca yer verilecektir.
 2. kazanımda muhatabını tanıma, davete yakından
  uzağa yönelme, zaman ve mekânın şartlarına göre
  hareket etme, tedriciliğe riayet, kolaylaştırma,
  müjdeleme, uyarma gibi ilkeler örneklerle
  açıklanacaktır.
 3. kazanımda Kur’an-ı Kerim, örnek hayatı,
  yetiştirdiği davetçiler, mektup ve elçiler gibi sözlü,
  yazılı, maddi ve manevi vasıtalar örneklerle
  açıklanacaktır.
 4. kazanımda Peygamberimizin davetçi olarak
  gönderdiği sahabilere ve bunların çalışmalarına
  kısaca değinilecektir.
 5. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi
  ve kısa açıklaması verilerek öğrencilerin, bu hadiste
  verilen mesajları kavramasına yönelik etkinliklere
  yer verilecektir.
  Kavramlar:
  Davet, tebliğ, irşat, sahabe, tedricilik.
 6. kazanımda peygamberimizin yanlış inanç ve düşünceleri
  tashihi, kalp/nefs eğitimini öncelemesi; öğretimde uygulamaya
  önem vermesi, kolaydan zora doğru bir yol izlemesi,
  muhatabının özelliklerini gözetmesi, sevgi, şefkat ve merhameti
  esas alması, örnekler, benzetmeler, kıssalar kullanması, sorucevap yöntemine yer vermesi, terğib ve terhibi birlikte
  kullanması, nasihate önem vermesi gibi ilke ve metotlara yer
  verilecektir.
 7. kazanımda Peygamberimizin tebliğ ve eğitim faaliyetlerinde
  çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, kadın, erkek, yerli, yabancı gibi
  ulaşabildiği herkesi hedeflediğine vurgu yapılacaktır.
 8. kazanımda Dârülerkam, Mescid-i Nebî ve diğer mescitler,
  Suffe gibi farklı mekânları eğitim amacıyla kullandığına
  değinilecktir.
 9. kazanımda Hz. Âişe’nin (r.a.) evlilik yaşıyla ilgili tartışmalara
  girilmeyecektir.
 10. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve kısa
  açıklaması verilerek öğrencilerin, bu hadiste verilen mesajları
  kavramasına yönelik etkinliklere yer verilecektir.
  Kavramlar:
  Terbiye, tedricilik, nasihat, vaaz, irşat, terğib, terhib.
 11. kazanımda Medine İslam devletini oluşturan
  toplumsal yapıya, muâhâta, Medine vesikasına, devletin
  ortaya çıkışına ve yapısına da değinilecek ayrıca
  Peygamberimizin valilerine örnekler verilecektir.
 12. kazanımda savaşta yaşlılara, çocuklara, kadınlara, eli
  silah tutmayan kişilere, mabetlere, ibadetiyle meşgul
  olan din adamlarına dokunulmaması gibi ilkeler
  örneklerle açıklanacaktır.
 13. kazanımda Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın yöneticiliğine ve
  komutanlığına da değinilecektir.
 14. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve
  kısa açıklaması verilerek öğrencilerin, bu hadiste verilen
  mesajları kavramasına yönelik etkinliklere yer
  verilecektir.
  Kavramlar:
  İstişare, ehliyet, liyakat, adalet, merhamet, maslahat,
  sulh, hitabet, muâhât.
 15. kazanımda asr-ı saâdette çocukların eğitimine,
  Peygamberimize olan sevgilerine ve Peygamberimizin
  onlarla iletişimine de örnekler verilecektir.
 16. kazanımda gençlerin siyasi, ekonomik, sosyal hayattaki
  konumları örneklerle açıklanacaktır. Ayrıca
  Peygamberimiz ile gençlerin iletişimine de değinilecektir.
 17. kazanımda İslam kardeşliğinin toplumsal huzur ve
  dayanışmaya katkısına vurgu yapılacak; günümüzde
  Müslümanlar arasındaki ihtilafların çözümü açısından da
  önemine değinilecektir.
 18. kazanımda Ümmü Seleme validemizin ilmî yönüne ve
  hayırsever kişiliğine de değinilecektir.
 19. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve
  kısa açıklaması verilerek öğrencilerin, bu hadiste verilen
  mesajları kavramasına yönelik etkinliklere yer verilecektir.
  Kavramlar:
  Asr-ı saâdet, sıla-i rahim, uhuvvet

11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı konuları yukarıda listelenmiştir. 11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 11. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Testleri sitemizde paylaşıldı. 11. Sınıf Tüm Peygamberimizin Hayatı testlerini çözmek için TIKLA

11. SINIF TEKRAR TESTLERİ

TYT AYT DENEME SINAVLARI PDF

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!