11. Sınıf müzik Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 22

2021 ve 2022 11. Sınıf Müzik Konuları ve Müfredatı MEB. Lise 11. Sınıf Müzik konuları ve Müfredatı nelerdir? 11. Sınıf Müzik Müfredatı 2021-2022. Lise 11. Sınıf Müzik ders içerikleri ve detayları yazımızda.

11. Sınıf Müzik Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı MEB 11. Sınıf Müzik konuları ve müfredatı belli oldu!. 11. Sınıf Müzik dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 11.Sınıf Müzik Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

11. Sınıf Müzik Konuları 1.Dönem

 • 11. Sınıf Müzik Konuları
 • Müzik Tarihi
 • Müzik Kuramları

TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

11. Sınıf Müzik Konuları 2.Dönem

 • 11. Sınıf Müzik Konuları
 • Çalma-Söyleme
11. Sınıf Müzik Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)
11. Sınıf Müzik Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

11. SINIF DERS KİTAPLARI

11. SINIF KONULARI MEB

11. Sınıf Müzik Dersi Kazanımları

11. Sınıf Müzik Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

11. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALAR

11.A. DİNLEME – SÖYLEME
11.A.1. İstiklâl Marşı’nı doğru ve etkili söyler.
a) Bireysel ve toplu söyleme etkinliği düzenlenir.
b) İstiklâl Marşı’nın beste yarışmasına giren diğer bestelerini dinleme etkinliği yapılır.
11.A.2. Temel durumdaki majör-minör akorları seslendirir.
a) Akorların yapısı açıklanarak özellikleri tanıtılır.
b) Öğrenilen tonalitelerdeki akorlar ile ilgili işitme ve seslendirme çalışmaları yapılır.
c) Akorlar ile ilgili etkinlikler sadece öğrencilerin işitme duyularını güçlendirmeye (potansiyeline
ulaştırmaya) ve sesleri ayırt etme yetilerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmalı ve
oyunlaştırılarak verilmelidir. Öğrenciler akorlarla ilgili kuramsal olarak sorumlu tutulmamalıdır.
11.A.3. Marş ve şarkı dağarcığını geliştirir.
Öğrencilerin vatan sevgisi, kahramanlık ve gençlik konulu marş ve şarkıları dağarcıklarına eklemeleri
sağlanır.
11.A.4. Dinlediği Türk halk müziği ozanlarının ve âşıklarının eserlerini tanır.
a) Türk halk müziği ozanlarının ve âşıklarının eserleri dinletilir. Bu eserlerin özellikleri (yöresi, usulü,
makamı, hikâyesi) vurgulanır.
b) Ozanların eserlerinde işlenen sevgi ve saygı kavramları vurgulanır.
11.A.5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir.
a) Segâh ve hüzzam makamlarında kuramsal ayrıntıya girilmeden makamlarla ilgili dinleme, söyleme
ve makamsal etkiyi hissetme çalışmaları yapılır.
b) Segâh ve hüzzam makamlarında bestelenmiş seçkin eserler dinletilir ve eserlerin seslendirilmesine
yönelik çalışmalar yapılması sağlanır.
c) Farklı bölgelere ait eserlere (türkü, şarkı) yer verilir.
ç) İlgili her makam Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden örneklendirilir.
11.A.6. Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerden örnek eserler seslendirir.
11.A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.
Öğrencilere konser esnasında (eserlerini yönetirken, çalgılarını ve seslerini kullanırken) beden dilini
doğru kullanmanın, öz güven ve liderlik özelliklerine sahip olmanın gerekliliği vurgulanır.

 1. B. MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
  11.B.1. Aksak ölçüleri tanır.
  a) 5/8’lik ve 7/8’lik aksak ölçülerin ritmik yapıları açıklanır ve bu ölçülerin vuruşları ve usul darpları
  gösterilir.
  b) 5/8’lik ve 7/8’lik eserleri dinlerken veya seslendirirken vuruşların yapılması sağlanır.
  11.B.2. Türk müziğinin makamsal yapısını tanır.
  a) Türk müziği ses sistemi ve notasyonuna yönelik aşağıda istenilen tüm çalışmalar hem Türk halk
  müziğini hem de Türk sanat müziğini kapsamalıdır.
  b) Segâh ve hüzzam makamlarında kullanılan ses değiştirici işaretleri tanımaya yönelik çalışmalar
  yapılır.
  c) Segâh ve hüzzam makamlarını dizi, durak, güçlü, seyir, donanım vb. özellikler bakımından tanır.
  11.B.3. Yatay ve dikey artık dörtlü-eksik beşli, altılı, yedili aralıkları tanır.
  a) Aralıkların özellikleri (büyük aralık, küçük aralık, artık aralık, eksik aralık) tanıtılır.
  b) Aralıklar ile ilgili işitme ve seslendirme çalışmaları yapılır.
  c) Aralıklar ile ilgili etkinlikler sadece öğrencilerin işitme duyularını güçlendirmeye (potansiyeline
  ulaştırmaya) ve sesleri ayırt etme yetilerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmalı ve
  oyunlaştırılarak verilmelidir. Öğrenciler aralıklarla ilgili kuramsal olarak sorumlu tutulmamalıdır.
  11.B.4. Temel durumdaki majör-minör akorları oluşturur.
  Akorların oluşturulmasında kullanılan diziler öğrenilen tonaliteler ile sınırlıdır.
  11.B.5. Diyez ve bemol sırasına göre şarkının tonunu belirler.
  a) Diyez ve bemol sırasına göre tonların nasıl bulunacağı gösterilir.
  b) Seçilen şarkılar iki diyezli ve iki bemollü majör-minör tonaliteler ile sınırlandırılır.
 2. C. MÜZİKSEL YARATICILIK
  11.C.1. Var olan ezgiye uygun ritim eşliği düzenler.
  Öğrenciden ritim cümlesi oluşturması istenir.
  11.C.2. Kendi ezgisini oluşturur.
  Öğrenciden ezgi cümlesi oluşturması istenir
  11.C.3. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.
  a) Öğrencilerin kendi müzik çalışmalarını (beste, düzenleme vb.), bilgisayarlı müzik kayıt
  teknolojilerini kullanarak kayıt altına almaları sağlanır. Örneğin öğrenciler bireysel olarak veya grup
  oluşturarak, eser ve çalışmalarını, nota yazım programları ile notaya alma; müzik ve ses düzenleme
  programları ile de kaydetme ve düzenleme etkinlikleri yaparlar.
  b) Öğrenciler müzikle ilgili yapacakları araştırma ve çalışmalarda millî birlik ve beraberlik
  temalarından yararlanmaları hususunda yönlendirilir.
  c) İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği
  hatırlatılır.
  11.C.4. Müziği diğer sanat dalları içinde kullanır.
  Öğrencilerden sanat etkinliklerinde (resim sergisi, şiir dinletisi, tiyatro ve dans gösterisi vb.)
  kullanılmak üzere uygun müzik örnekleri hazırlamaları istenir.
  11.D. MÜZİK KÜLTÜRÜ
  11.D.1. 19. yüzyıl Türk müziğinin genel özelliklerini açıklar.
  a) 19. yüzyıl Türk müziğine ilişkin araştırma yapılarak elde edilen bilgilerin sınıfta paylaşılması sağlanır.
  b) Sultan II. Mahmud Han, Sultan Abdülmecit Han, Sultan Abdülaziz Han ve Sultan V. Murad Han gibi
 3. yüzyılın musikişinas Osmanlı padişahlarını müzikle ilgili olarak eserleri, yorumculukları ve fikirleri
  açısından tanır.
  c) 19. yüzyılın önemli bestecilerinden İsmail Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Zekai Dede Efendi,
  Haşim Bey, Kemençeci Nikolâki, Dellâlzâde İsmail Efendi ve dönemin musikişinaslarının Türk müzik
  tarihindeki yeri ve önemi vurgulanır.
  ç) 19. yüzyıl bestecilerinin eserlerinden örnekler tanır.
  d) 19. yüzyıl Türk müziği sesli ve görüntülü kayıtlardan (fotoğraf, resim, video, ses kaydı vb.)
  yararlanılarak tanıtılır.
  11.D.2. Ozanların ve âşıkların Türk Halk müziğine katkılarını açıklar.
  a) Ozanlık, âşıklık geleneğinin kültürümüzde ve sanatımızdaki yeri ve önemi üzerinde durulur.
  b) Oğuzlar döneminden, Dede Korkut; 16. yüzyılda Âşık Kerem, Köroğlu; 17. yüzyılda Karacaoğlan,
  Gevheri, Âşık Ömer; 19. yüzyılda Âşık Dertli, Erzurumlu Emrah, Seyrani, Âşık Zülali, Dadaloğlu,
  Sümmani; yakın tarihimiz ve günümüzde Âşık Veysel, Âşık Reyhani, Âşık Çobanoğlu, Abdurrahim
  Karakoç, Daimi, Dursun Cevlani, Âşık Şeref Taşlıova, Çukurovalı Âşık Kara Mehmet; saz (bağlama) şairi
  olmadığı hâlde şiirleri halk müziğine konu olan Yunus Emre, Pir Sultan Abdal ve eserleri hakkında kısa
  bilgi verilir.
  11.D.3. Romantik Dönem müziğinin genel özelliklerini açıklar.
  a) Romantik Dönem müziğinin genel özellikleri ve bestecileri ile ilgili araştırma yapılması ve bu
  bestecilerin eserlerinden oluşan dinleti düzenlenmesi sağlanır.
  b) Romantik Dönem bestecilerinin (Niccolo Paganini, Franz Schubert, Franz Liszt, Frederic Chopin,
  Pyotr llyich Tchaikovsky vb.) eserlerinden örnekler dinletilerek Romantik Dönem müziğinin özellikleri
  tanıtılır.
  11.D.4. 20. yüzyıldan günümüze Klasik Batı müziğinin gelişimini ve genel özelliklerini açıklar.
  a) 20. yüzyıldan günümüze Klasik Batı müziğinin genel özellikleri ve bestecileri ile ilgili araştırma
  yapılması ve bu bestecilerin eserlerinden oluşan dinleti düzenlenmesi sağlanır.
  b) 20. yüzyıldan günümüze Klasik Batı müziği bestecilerinin (Claude Debussy, Maurice Ravel, Arnold
  Schönberg, Igor Stravinsky, Erik Satie, Carl Orff, Paul Hindemith, George Gershwin, Leonard Bernstein
  gibi) eserlerinden örnekler dinletilerek bu dönem müziğinin özellikleri tanıtılır.
  11.D.5. Dinlediği değişik türdeki müziklerden hem bireysel hem de ortak sınıf arşivini geliştirir.
  a) Öğrencilerin müzik alanı ile ilgili edindikleri veya ürettikleri her türlü çalışmayı (eser ses kayıtları,
  nota yazıları vb.) sınıflandırıp çeşitli bilişim teknolojisi gereçlerinin (bilgisayar, çeşitli bellek birimleri
  vb.) desteğiyle gerek yazılı gerek sayısal (dijital) veri olarak bir müzik arşivi oluşturmaları sağlanır.
  b) Öğrencilerin dünyanın farklı bölgelerine ait müzik türlerini araştırmaları, buldukları örneklerden
  oluşan bir dinleti düzenlemeleri sağlanır.
  c) Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden dağarcık oluşturmaları sağlanır.
  ç) Farklı kültürlere saygı duymanın gerekliliği vurgulanır.
  d) İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği
  hatırlatılır.
  11.D.6. Müzik biçimlerini (formlarını) ayırt eder.
  a) Türk müziği biçimlerini (kâr, kâr-ı natık, beste, ağır semai, yürük semai, peşrev, saz semaisi, longa,
  köçekçe, sirto, mandıra, oyun havası, zeybek, çiftetelli vb.) sınıflandırarak bu biçimlere ait örnek
  dinletilerle Türk müziği biçimlerinin ayırt edilmesi sağlanır.
  b) Batı müziği biçimlerini (süit, opera, sonat, rondo, konçerto, senfoni vb.) sınıflandırılarak bu
  biçimlere ait örnek dinletilerle Batı müziği biçimlerinin ayırt edilmesi sağlanır.
  11.D.7. Atatürk’ün müzik eğitimi için yurt dışına gönderdiği sanatçıları ve onların eserlerini tanır.
  a) A. Adnan Saygun, C. Reşit Rey, U. Cemal Erkin, H. Ferit Alnar, N. Kazım Akses ve eserleri hakkında
  bilgi verilir.
  b) Sanatçıların eserlerinden oluşan dinleti etkinliklerinin düzenlenmesi sağlanır.
  11.D.8. Çalgı türlerini tanır.
  a) Türk müziği çalgıları üflemeli, telli, yaylı ve vurmalı çalgılar şeklinde sınıflandırılır.
  b) Batı müziği çalgıları üflemeli, telli, yaylı, vurmalı ve klavyeli çalgılar şeklinde sınıflandırılır.

11. Sınıf Müzik Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 11. Sınıf Müzik konuları yukarıda listelenmiştir. 11. Sınıf Müzik Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 11. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 11. Sınıf Müzik Testleri sitemizde paylaşıldı. 11. Sınıf Tüm Müzik testlerini çözmek için TIKLA

11. SINIF TEKRAR TESTLERİ

TYT AYT DENEME SINAVLARI PDF

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!