11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Test Çöz 2023

0 128

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Test Çöz Online (2022-2023). Lise 11. Sınıf Kimya dersi yazılı soruları test çöz PDF. 2022-2023 11. Sınıf Kimya 2. Yazılı soruları çöz.

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Konuları

11. Sınıf Kimya Yazılı soruları MEB müfredatından oluşmaktadır. LİSE 11. Sınıf öğrencileri için özenle hazırladığımız 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılıya hazırlık soruları şu konulardan oluşuyor;

2.DÖNEM KİMYA KONULARI
3.Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
Koligatif Özellikler
Çözünürlük
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

4.Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Tepkimelerde Isı Değişimi
Oluşum Entalpisi
Bağ Enerjileri
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

5.Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Hız
Tepkime Hızları
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

6.Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Denge
Kimyasal Denge
Dengeyi Etkileyen Faktörler
Sulu Çözelti Dengeleri

11. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Test Çöz

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları toplam 15 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf Kimya yazılısı test sonunda doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Hepinize başarılar.

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
kimya 1 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Test Çöz 2023
tepkimesi ile ilgili; 
 1. Sıcaklık arttırılırsa PbI2 katısının çözünürlüğü artar.
 2. PbI2 katısının suda çözünmesi endotermiktir.
 3. Sıcaklık azaltılırsa Kçç değeri küçülür.
yargılarından hangileri doğrudur? 
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Tampon çözeltiler ile ilgili olarak;
 1. Dış etkilere karşı özelliğini koruyabilir.
 2. Az miktarda kuvvetli asit veya kuvvetli baz ilavesiyle pH değerleri büyük oranlarda değişir.
 3. Zayıf bir asit ve bu asitin tuzunun veya zayıf bir baz ve bu bazın tuzunun oluşturduğu çözeltilerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3
 1. 0,05 M 50 mL NaOH – 0,1 M 50 mL HCN
 2. 0,01 M 50 mL HCI – 0,01 M 50 mL KCI
 3. 0,05 M 50 mL NH3 – 0,1 M 50 mL KOH
Yukarıdaki çözeltilerden hangilerinin karışmasıyla tampon çözelti oluşur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
pH değişimine karşı direnç gösteren çözeltilere tampon çözeltiler denir.
Buna göre tampon çözeltiler;
 1. konserve gibi gıdaların asitlik dengesinin sağlanması,
 2. pH değişimine karşı duyarlı maddelerin korunması,
 3. titrasyon işlemleri
alanlarının hangilerinde kullanılır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5
100 mL 0,2 M CH3COOH çözeltisine 100 mL 0,1 M KOH çözeltisi ilave ediliyor.
Buna göre oda koşullarında oluşan yeni çözelti ile ilgili;
 1. pH < 7'dir.
 2. Tampon çözeltidir.
 3. Turnusol kağıdını maviye çevirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6
HX, HY ve HZ zayıf asitlerinin başlangıç derişimleri eşit olup, sulu çözeltilerinin pH değerleri sırasıyla HX > HZ > HY şeklindedir.
Buna göre;
 1. İyonlaşma yüzdeleri; HY > HZ > HX şeklindedir.
 2. Asitlik sabitleri; HX > HZ > HY şeklindedir.
 3. Eşit derişimli çözeltilerinin aynı sıcaklıkta iletkenliği; HY > HZ > HX şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
X gram Ca(OH)2 bileşiğiyle hazırlanan 1 litre çözeltinin 25°C'ta pH değeri 13'tür.
Buna göre X değeri kaçtır?(Ca:40 g/mol, O:16 g/mol, H:1 g/mol)
A
3,7
B
7,4
C
8,5
D
17
E
37
Soru 8
kimya 2 1 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Test Çöz 2023
Yukarıda verilen grafiğe göre;
 1. pH değeri,
 2. H+ derişimi,
 3. pOH değeri
niceliklerinden hangilerinde X > Y olur? 
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
0,5 M H2SO4 çözeltisinin 25°C’ta pOH değeri kaçtır?
A
0
B
1
C
2
D
13
E
14
Soru 10
kimya 3 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Test Çöz 2023
Yukarıda bir sulu çözeltinin oda koşullarında H+ ve OH– iyon derişimlerinin değişim grafiği verilmiştir.
Buna göre,
 1. A noktasında çözeltinin pH değeri 5’tir.
 2. B noktasında çözelti nötr özellik gösterir.
 3. C noktasında çözelti asidik özellik gösterir.
 4. E noktasında çözelti kırmızı turnusol kağıdına etki eder.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
I ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11
kimya 4 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Test Çöz 2023
Periyodik sistemde X, Y, Z, M ve T elementlerinin yerleri gösterilmiştir.
Buna göre,
 1. YMX’in bazik kuvveti Z(MX)2’den büyüktür.
 2. YT tuzunun sulu çözeltisi bazik özellik gösterir.
 3. XT’nin pH değeri, X2M’nin pH değerinden küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
Saf su ile ilgili;
 1. 25°C sıcaklıkta pH = pOH = 7'dir
 2. 25°C sıcaklıkta Ksu = 1.10 üzeri -14'tür
 3. İyonlaşma denklemi; 2H2O(s) ⇔ H3O+(suda) + OH- (suda) şeklindedir.
yargılardan hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 13
0,0002 mol H2SO4 asiti 25°C'ta çözünerek 40 mL çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözeltinin pH değeri kaçtır?
A
0
B
1
C
2
D
3
E
4
Soru 14
Standart koşullardaki (25°C ve 1 atm) sulu çözeltiler ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A
pOH < 7 ise ortam baziktir.
B
pH < 7 ise ortam asidiktir.
C
[H+] = 1.10 üzeri -6 ise ortam asidiktir.
D
[OH-] > [H+] ise ortam baziktir.
E
pOH > pH ise ortam baziktir.
Soru 15
Standart koşullarda H+ iyon derişimi 2.10 üzeri -5 M olan bir sulu çözeltideki OH- iyon derişimi kaç M olur?
A
2.10 üzeri -9
B
5.10 üzeri -9
C
5.10 üzeri -8
D
5.10 üzeri -10
E
2.10 üzeri -10
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Ortaöğretim 11. Sınıf Kimya Yazılı hazırlık sorularını çözerken soruları dikkatli okumalı ve iyi analiz etmelisiniz. Sorunun kökünü ve sizden ne istediğini iyi anlarsanız tüm soruları doğru cevaplayabilirsiniz. En önemlisi konuyu çok iyi öğrenmelisiniz.

Lise 11. Sınıf Kimya yazılı soruları başarınızı ölçmektedir. Bu yüzden soruları iyi okumalı ve tüm şıkları incelemelisiniz. 11. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

11. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

11. Sınıf Kimya Yazılı Soruları Çözerken

11. Sınıf Kimya Yazılı Soruları Çözerken şunlara dikkat edilmelidir;

 • Sorunun bizden ne istediğini iyi anlamalı
 • Sorunun kökünü iyi incelemeli
 • Hangisi değildir, hangisi kesin olarak çıkarılamaz gibi ifadelerin altı çizilmelidir.
 • İşlem hatası yapmamaya özen gösterilmeli
 • Çok acele edilmemelidir.
 • Konuyu iyi öğrenen bir öğrencinin tüm soruları yapabileceği unutulmamalı ve bu yüzden konuya çok iyi çalışmalısınız.
 • Son olarak tüm şıkları görmeden işaretleme yapılmamalı.

11. Sınıf Yazılı soruları çöz (2022-2023). 11. Sınıf Kimya yazılı soruları çöz. 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı soruları çöz. 11. Sınıf Kimya yazılı soruları test. 11. Sınıf Kimya yazılı soruları 2. Dönem 2. Yazılı. 11. Sınıf Kimya yazılı soruları çöz online test.

11. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2022-2023)
11. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2022-2023)
Online Test Çöz 2021 - ALES DGS LGS KPSS TYT
Online Test Çöz 2021 – ALES DGS LGS KPSS TYT

2022-2023 TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

11. SINIF MEB DERS KİTAPLARI İNDİR

11. SINIF KONULARI MEB

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!