11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz Online (2022-2023). Lise 11. Sınıf Kimya dersi yazılı soruları test çöz PDF. 2022-2023 11. Sınıf Kimya 1. Yazılı soruları çöz.

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Konuları

11. Sınıf Kimya Yazılı soruları MEB müfredatından oluşmaktadır. LİSE 11. Sınıf öğrencileri için özenle hazırladığımız 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılıya hazırlık soruları şu konulardan oluşuyor;

2.DÖNEM KİMYA KONULARI
3.Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
Koligatif Özellikler
Çözünürlük
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

4.Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Tepkimelerde Isı Değişimi
Oluşum Entalpisi
Bağ Enerjileri
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

5.Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Hız
Tepkime Hızları
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

6.Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Denge
Kimyasal Denge
Dengeyi Etkileyen Faktörler
Sulu Çözelti Dengeleri

11. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Test Çöz

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları toplam 15 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf Kimya yazılısı test sonunda doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Hepinize başarılar.

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki olayların hangisi gerçekleşirken dışarıya ısı verir?
A
Kuru buzun süblimleşmesi
B
Glikozun suda çözünmesi
C
Bir atomdan elektron koparılması
D
Demirin paslanması
E
Suyun elektroliz edilmesi
Soru 2
kimya 1 1 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023
Tablodaki verilenlere göre, " 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) " tepkimesinin ∆H° değeri kaç kJ'dür?
A
-566
B
-503
C
-283
D
+283
E
+566
Soru 3
2X + 3/2 O2 → X2O3 + 320 kJ
tepkimesine göre 41,6 g X, yeterince O2 ile yakıldığında 128 kJ ısı açığa çıktığına göre X’in mol kütlesi kaçtır?
A
40
B
52
C
56
D
64
E
104
Soru 4
Aşağıdaki tepkimelerden hangisi ekzotermiktir?
A
N2(g) + 2O2(g) → 2NO2(g)
B
Ca (g) → Ca2+(g) + 2e(–)
C
H2O(s) → H2(g) + 1/2O2(g)
D
F(g) + e(–) → F(–) (g)
E
2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g)
Soru 5
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
tepkimesinin entalpi değişimini bulmak için aşağıda verilen hangi bağ enerjisinin bilinmesine gerek yoktur? 
A
H – H
B
O = O
C
C = O
D
O – H
E
C – H
Soru 6
kimya 2 1 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023
olduğuna göre,
2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(s)
tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ'dür?
A
-2260
B
-884
C
+884
D
+2260
E
+2600
Soru 7
Bir kimyasal tepkimede ürün oluşabilmesi için,
 1. tepkimeye girenlerin yeterli enerjiye ve hıza sahip olması,
 2. tepkimeye girenlerin etkin çarpışması,
 3. reaktiflerin aynı fiziksel hâlde olması
koşullarından hangileri gereklidir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
Çarpışma teorisine göre;
 1. Ürün oluşumu ile sonuçlanan çarpışmalara etkin çarpışma denir.
 2. Birim zamanda oluşan etkin çarpışma sayısı ile tepkime hızı doğru orantılıdır.
 3. Her çarpışma tepkime ile sonuçlanır.
 4. Tepkime olması için çarpışan taneciklerin yeterli kinetik enerjiye sahip olması gerekir.
Verilen cümlelerden kaç tanesi yanlıştır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
Hepsi doğrudur.
Soru 9
Katalizör bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisini değiştiremez?
A
Tepkimenin yönünü
B
Birim zamanda eşik enerjisini aşan tanecik sayısını
C
Geri aktivasyon enerjisi
D
Aktifleşmiş kompleksin enerjisi
E
Tepkimenin ilerleme yolunu
Soru 10
Bir tepkimenin hız sabiti (k) değerini; 
 1. sıcaklık
 2. katalizör
 3. temas yüzeyi
niceliklerinden hangileri değiştirilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
kimya 3 1 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023
Yukarıda potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği verilen tepkime için hangisi yanlıştır? 
A
Mekanizmalıdır.
B
∆H = -10 kJ'dür.
C
Eşik enerjisi en fazla olan III. basamaktır.
D
Tepkime hızını II. basamak belirler.
E
I. basamağın geri aktiflenme enerjisi 37 kJ'dür.
Soru 12
Aynı ortamda eşit derişimli HCI çözeltileri ile gerçekleştirilen aşağıdaki tepkimelerden hangisi en hızlı gerçekleşir?
A
Zn(k) + 2HCI(suda) → ZnCl2(k) + H2(g)
B
Fe(k) + 2HCI(suda) → FeCl2(k) + H2(g)
C
Mg(k) + 2HCI(suda) → MgCl2(k) + H2(g)
D
Na(k) + HCI(suda) → NaCl(k) + 1/2 H2(g)
E
K(k) + HCI(suda) → KCl(k) + 1/2 H2(g)
Soru 13
Dengedeki bir tepkimeye sabit sıcaklıkta katalizör eklenirse,
 1. tepkime hızının artması
 2. tepkime ısısının artması
 3. denge sabitinin değişmesi
niceliklerinden hangilerinin olması beklenmez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14
Denge tepkimeleri ile ilgili;
 1. Denge anında ileri ve geri tepkime hızları eşittir.
 2. Denge anında ileri ve geri tepkimelerin hız sabitleri eşittir.
 3. Denge anında ürünlerdeki maddelerin derişimleri ile reaktiflerdeki maddelerin derişimleri eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I , II ve III
Soru 15
Aşağıda denge tepkimeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Denge anında ileri yöndeki hız, geri yöndeki hıza eşittir.
B
Aynı bileşenin farklı iki fazı arasındaki denge fiziksel dengedir.
C
Bütün tepkimeler denge tepkimesidir.
D
Denge anında bütün maddelerin derişimleri sabittir.
E
Denge tepkimeleri tersinirdir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Ortaöğretim 11. Sınıf Kimya Yazılı hazırlık sorularını çözerken soruları dikkatli okumalı ve iyi analiz etmelisiniz. Sorunun kökünü ve sizden ne istediğini iyi anlarsanız tüm soruları doğru cevaplayabilirsiniz. En önemlisi konuyu çok iyi öğrenmelisiniz.

Lise 11. Sınıf Kimya yazılı soruları başarınızı ölçmektedir. Bu yüzden soruları iyi okumalı ve tüm şıkları incelemelisiniz. 11. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

11. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

11. Sınıf Kimya Yazılı Soruları Çözerken

11. Sınıf Kimya Yazılı Soruları Çözerken şunlara dikkat edilmelidir;

 • Sorunun bizden ne istediğini iyi anlamalı
 • Sorunun kökünü iyi incelemeli
 • Hangisi değildir, hangisi kesin olarak çıkarılamaz gibi ifadelerin altı çizilmelidir.
 • İşlem hatası yapmamaya özen gösterilmeli
 • Çok acele edilmemelidir.
 • Konuyu iyi öğrenen bir öğrencinin tüm soruları yapabileceği unutulmamalı ve bu yüzden konuya çok iyi çalışmalısınız.
 • Son olarak tüm şıkları görmeden işaretleme yapılmamalı.

11. Sınıf Yazılı soruları çöz (2022-2023). 11. Sınıf Kimya yazılı soruları çöz. 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı soruları çöz. 11. Sınıf Kimya yazılı soruları test. 11. Sınıf Kimya yazılı soruları 2. Dönem 1. Yazılı. 11. Sınıf Kimya yazılı soruları çöz online test.

11. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2021-2022)
11. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2021-2022)
Online Test Çöz 2021 - ALES DGS LGS KPSS TYT
Online Test Çöz 2021 – ALES DGS LGS KPSS TYT

2022-2023 TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

11. SINIF MEB DERS KİTAPLARI İNDİR

11. SINIF KONULARI MEB

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Soru ve Cevaplar

Soru ve Cevaplar sizin siteniz. Sitemizdeki içeriklerin özgün ve daha kaliteli olması için desteklerinizi bekliyoruz. Sitemizde eksik gördüğünüz veya hoşunuza giden herhangi bir paylaşımın altına yorum yazmanız bizi mutlu edecektir. Güncel ve özgün içeriklerle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir