11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023

11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz Online (2022-2023). Lise 11. Sınıf Coğrafya dersi yazılı soruları test çöz PDF. 2022-2023 11. Sınıf Coğrafya 1. Yazılı soruları çöz.

11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Konuları

11. Sınıf Coğrafya Yazılı soruları MEB müfredatından oluşmaktadır. LİSE 11. Sınıf öğrencileri için özenle hazırladığımız 11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılıya hazırlık soruları şu konulardan oluşuyor;

11.SINIF 2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

Beşeri Sistemler
Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
Türkiye’de Sanayi

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
İlk Kültür Merkezleri
Medeniyetlerin Merkezi Türkiye
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim ve Pazar İlişkisi
Turizm Faaliyetlerinin Ülkeler Arası Etkileşimde Rolü
Ülkelerin Sanayileşme Süreçleri, Tarım-Ekonomi İlişkisi
Bölgesel ve Küresel Örgütler

Çevre ve Toplum
Çevre Sorunlarının Oluşum Sebepleri
Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri
Arazi Kullanımına İlişkin Farklı Uygulamaların Çevre Üzerindeki Etkileri
Atıklardan Korunma Yöntemleri
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
Geri Dönüşüm

11. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Test Çöz

11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları toplam 15 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf Coğrafya yazılısı test sonunda doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Hepinize başarılar.

11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Balıklar, mevsim değişimleri sonucunda soğuk yerlerden sıcak yerlere doğru göç etmektedirler. Bu nedenle balıkların göç yolları üzerinde bulunan yerlerde balıkçılık faaliyetleri yoğundur.
Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde balıkçılık faaliyetlerinin daha yoğun olması beklenir? 
A
Batı Anadolu kıyıları
B
Çukurova Deltası
C
Antalya Körfezi
D
Karaburun Yarımadası
E
Çanakkale Boğazı
Soru 2
 1. Büyükbaş besi hayvancılığı
 2. Kümes Hayvancılığı
 3. İpek böcekciliği
 4. Arıcılık
Yukarıda verilen hayvancılık türlerinden hangi ikisi üzerinde doğal koşulların daha fazla etkili olduğu söylenir?
A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
II ve IV.
E
III ve IV.
Soru 3
Türkiye’de aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin popülasyonu daha fazladır?
A
Sığır
B
Manda
C
Koyun
D
Tiftik keçisi
E
Kıl keçisi
Soru 4
Ülkemizde sünger avcılığı daha çok aşağıdaki kıyılardan hangisinde yapılmaktadır?
A
Silifke
B
Bodrum
C
Adapazarı
D
Sinop
E
Çarşamba
Soru 5
Türkiye’de hayvansal ürünlerin üretiminde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?
A
Elde edilen verimin düşük olduğuna
B
Doğal koşullara bağlı yapıldığına
C
Hayvan soylarının ıslah edilemediğine
D
Dış piyasada çok fazla talep görmediğine
E
İç tüketimin fazla olduğuna
Soru 6
Ülkemizde bulunan petrol arıtma tesislerinden hangisi hammadde kaynağının yakınına kurulmuştur? 
A
Batman
B
İpraş
C
Orta Anadolu
D
Ataş
E
Aliağa
Soru 7
 1. Tunçbilek
 2. Yatağan
 3. Keban
 4. Karakaya
Yukarıdaki santrallerden hangi ikisinin bulunduğu yerde hava kirliliğinin diğerlerine göre daha az olması beklenir?
A
I ve II.
B
II ve III.
C
I ve III.
D
II ve IV.
E
III ve IV.
Soru 8
Alüminyumun ham maddesidir. İnşaat, otomotiv, elektrik ve elektronik sektöründen mutfak malzemelerine, ambalajlara kadar birçok alanda kullanılmaktadır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir?
A
Barit
B
Bor
C
Boksit
D
Mermer
E
Asbet
Soru 9
Türkiye’de sanayi sektörünün gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
A
Cumhuriyet’in ilk yıllarında devlet tarafından cam, kâğıt, kumaş gibi sanayi kuruluşları kurulmuştur.
B
Cumhuriyet’in ilk yıllarında fabrika kurulumunda gerekli araçların temin edilmesi için gümrük vergisi muafiyeti sağlanmıştır.
C
Günümüzde büyük sanayi kuruluşları doğrudan devlet tarafından kurulmaktadır.
D
1950’den sonra yerli ve yabancı sermaye ortaklığıyla kurulan kuruluşlar desteklenmiştir.
E
Sanayi üretiminin milli gelir içerisindeki payı Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze kadar artış göstermiştir.
Soru 10
Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde kullanılan ham maddenin üretim miktarı iklim koşullarına bağlı olarak değişmez?
A
Çay sanayi
B
Şeker sanayi
C
Pamuklu dokuma sanayi
D
Lastik sanayi
E
Un sanayi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bir yerde sanayi tesislerinin kurulması için gerekli olan şartlardan biri değildir? 
A
Yeterli sermaye birikiminin olması
B
Yer şekillerinin engebeli olması
C
İş gücü potansiyelinin fazla olması
D
Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması
E
Ham madde kaynaklarının yeterli olması
Soru 12
Türkiye’nin doğusunda sanayi tesislerinin yetersiz olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?
A
Ulaşım imkanlarının yetersiz olması
B
Enerji üretiminin yetersiz olması
C
İklim koşullarının uygun olmaması
D
Yer şekillerinin engebeli olması
E
Pazar alanlarına uzak olması
Soru 13
Tarım, sanayi ve hizmet sektörleri şehirlerin gelişmesinde etkili olan ekonomik faaliyetlerdendir.
Bu faaliyetlerden sanayi sektörü aşağıdaki şehirlerin hangisinin gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır?
A
Yozgat
B
Kırşehir
C
İskenderun
D
Aksaray
E
Karaman
Soru 14
Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin kültür özellikleri üzerinde Türk kültürünün etkisinin daha az olduğu söylenir? 
A
Arnavutluk
B
Bulgaristan
C
Suriye
D
Mısır
E
Danimarka
Soru 15
Aşağıdaki ülkelerin hangisi Latin Amerika Kültür Bölgesi’nde yer almaz?
A
Meksika
B
Şili
C
Brezilya
D
Portekiz
E
Arjantin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Ortaöğretim 11. Sınıf Coğrafya Yazılı hazırlık sorularını çözerken soruları dikkatli okumalı ve iyi analiz etmelisiniz. Sorunun kökünü ve sizden ne istediğini iyi anlarsanız tüm soruları doğru cevaplayabilirsiniz. En önemlisi konuyu çok iyi öğrenmelisiniz.

Lise 11. Sınıf Coğrafya yazılı soruları başarınızı ölçmektedir. Bu yüzden soruları iyi okumalı ve tüm şıkları incelemelisiniz. 11. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

11. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları Çözerken

11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları Çözerken şunlara dikkat edilmelidir;

 • Sorunun bizden ne istediğini iyi anlamalı
 • Sorunun kökünü iyi incelemeli
 • Hangisi değildir, hangisi kesin olarak çıkarılamaz gibi ifadelerin altı çizilmelidir.
 • İşlem hatası yapmamaya özen gösterilmeli
 • Çok acele edilmemelidir.
 • Konuyu iyi öğrenen bir öğrencinin tüm soruları yapabileceği unutulmamalı ve bu yüzden konuya çok iyi çalışmalısınız.
 • Son olarak tüm şıkları görmeden işaretleme yapılmamalı.

11. Sınıf Yazılı soruları çöz (2022-2023). 11. Sınıf Coğrafya yazılı soruları çöz. 11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı soruları çöz. 11. Sınıf Coğrafya yazılı soruları test. 11. Sınıf Coğrafya yazılı soruları 2. Dönem 1. Yazılı. 11. Sınıf Coğrafya yazılı soruları çöz online test.

11. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2021-2022)
11. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2021-2022)
Online Test Çöz 2021 - ALES DGS LGS KPSS TYT
Online Test Çöz 2021 – ALES DGS LGS KPSS TYT

2022-2023 TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

11. SINIF MEB DERS KİTAPLARI İNDİR

11. SINIF KONULARI MEB

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Soru ve Cevaplar

Soru ve Cevaplar sizin siteniz. Sitemizdeki içeriklerin özgün ve daha kaliteli olması için desteklerinizi bekliyoruz. Sitemizde eksik gördüğünüz veya hoşunuza giden herhangi bir paylaşımın altına yorum yazmanız bizi mutlu edecektir. Güncel ve özgün içeriklerle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir