11. Sınıf biyoloji Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 108

2021 ve 2022 11. Sınıf biyoloji Konuları ve Müfredatı MEB. Lise 11. Sınıf biyoloji konuları ve Müfredatı nelerdir? 11. Sınıf biyoloji Müfredatı 2021-2022. Lise 11. Sınıf biyoloji ders içerikleri ve detayları yazımızda.

11. Sınıf biyoloji Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı MEB 11. Sınıf biyoloji konuları ve müfredatı belli oldu!. 11. Sınıf biyoloji dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 11.Sınıf biyoloji Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

11. Sınıf biyoloji Konuları 1.Dönem

 • 11. Sınıf biyoloji Konuları
 • Denetleyici ve Düzenleyici Sistem
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Dolaşım Sistemi

TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

11. Sınıf biyoloji Konuları 2.Dönem

 • 11. Sınıf biyoloji Konuları
 • Dolaşım Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Üriner Sistem
 • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 • Komünite Ekolojisi
 • Popülasyon Ekolojisi
11. Sınıf biyoloji Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)
11. Sınıf biyoloji Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

11. SINIF DERS KİTAPLARI

11. SINIF KONULARI MEB

11. Sınıf biyoloji Dersi Kazanımları

11. Sınıf biyoloji Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

11. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

 1. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
  11.1. İnsan Fizyolojisi
  11.1.1. Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
  Anahtar Kavramlar
  diyabet, duyu organları, efektör, endokrin bez, geri bildirim, hormon, impuls, nöron, refleks, sinaps,
  teknoloji
  11.1.1.1. Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
  a. Sinir doku belirtilir. Yapılarına göre nöron çeşitlerine girilmez.
  b. İmpuls iletiminin elektriksel ve kimyasal olduğu vurgulanır.
  c. Sinir Sistemi merkezî ve çevresel sinir sistemi olarak verilir.Merkezî sinir sisteminin bölümlerinden
  beyin için; ön beyin ( uç ve ara beyin), orta beyin ve arka beynin ( pons, omurilik soğanı, beyincik)
  görevleri kısaca açıklanarak beynin alt yapı ve görevlerine girilmez. Omuriliğin görevleri ile refleks
  yayı açıklanır ve refleksin insan yaşamı için önemi vurgulanır.
  ç. Çevresel sinir sisteminde, somatik ve otonom sinir sisteminin genel özellikleri verilir. Sempatik ve
  parasempatik sinirler ayrımına girilmez.
  d. Merkezî ve çevresel sinir sisteminin yapısı işlenirken görsel ögeler (fotoğraflar, resimler, çizimler,
  karikatürler vb.) ve grafik düzenleyiciler (kavram haritaları, zihin haritaları, şemalar vb.), e-öğrenme
  nesnesi ve uygulamalarından (animasyon, video, simülasyon, infografik, artırılmış ve sanal gerçeklik
  uygulamaları vb.) yararlanılır.
  e. İbn Sina ‘nın insan fizyolojisi ile ilgili yaptığı çalışmalarına ilişkin okuma metni verilir.
  11.1.1.2. Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar.
  a. Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonlar işlenirken görsel ögeler, grafik
  düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve uygulamalarından yararlanılır.
  b. Hormonların yapısına girilmez.
  c. Homeostasi örnekleri (vücut sıcaklığının, kandaki kalsiyum ve glikoz oranının düzenlenmesi) açıklanır.
  ç. Hormonların yaşam kalitesi üzerine etkilerinin örnek bir hastalık üzerinden tartışılması sağlanır.
  11.1.1.3. Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir.
  a. Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde durulur.
  b. Sinir sistemi rahatsızlıklarının tedavisiyle ilgili teknolojik gelişmelerin araştırılması sağlanır.
  c. Mahmut Gazi Yaşargil’in çalışmalarına değinilir.
  11.1.1.4. Sinir sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin
  çıkarımlarda bulunur.
  11.1.1.5. Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
  a. Dokunma duyusu olan deri verilirken epitel ve temel bağ doku kısaca açıklanır.
  b. Duyu organlarının yapısı şema üzerinde gösterilerek açıklanır.
  c. Duyu organlarının yapısı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve
  uygulamalarından yararlanılır.
  ç. Göz küresi bölümleri sert tabaka, damar tabaka, ağ tabaka olarak verilir, ayrıntılı yapılarına girilmez.
  Kulak bölümleri dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak verilip ayrıntılı yapılarına girilmez.
  d. İbn Heysem’in göz ile ilgili çalışmaları vurgulanır.
  11.1.1.6. Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar.
  a. Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, işitme kaybı ve denge kaybı gibi rahatsızlıkların
  araştırılıp sunulması sağlanır.
  b. Görme ve işitme engelli kişilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve çevresindeki bireyleri
  bilinçlendirmek amacıyla sosyal farkındalık etkinlikleri (proje, kamu spotu, broşür vb.) hazırlamaları
  sağlanır.
  11.1.1.7. Duyu organlarının sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin
  çıkarımlarda bulunur.
  Duyu organları rahatsızlıklarının tedavisiyle ilgili teknolojik gelişmelerin araştırılması sağlanır.
  11.1.2. Destek ve Hareket Sistemi
  Anahtar Kavramlar
  eklem, kas, kemik, kıkırdak, tendon
  11.1.2.1. Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
  a. Kemik, kıkırdak ve kas doku açıklanır.
  b. Destek ve hareket sisteminin yapısı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi
  ve uygulamalarından yararlanılır.
  c. Kemik ve kas çeşitleri açıklanır.
  ç. Kıkırdak ve eklem çeşitleri ile vücutta bulunduğu yerlere örnekler verilir. Yapılarına girilmez.
  11.1.2.2. Destek ve hareket sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
  Kırık, çıkık, burkulma, menisküs ve eklem rahatsızlıklarının araştırılması ve paylaşılması sağlanır.
  11.1.2.3. Destek ve hareket sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin
  çıkarımlarda bulunur.
  Destek ve hareket sisteminin sağlığı açısından sporun, beslenmenin ve uygun duruşun önemi tartışılır.
  11.1.3. Sindirim Sistemi
  Anahtar Kavramlar
  emilim, sindirim
  11.1.3.1. Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
  a. Sindirim sisteminin yapısı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve
  uygulamalarından yararlanılır.
  b. Sindirime yardımcı yapı ve organların (karaciğer, pankreas ve tükürük bezleri) görevleri
  üzerinde durulur. Yapılarına girilmez.
  11.1.3.2. Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
  Reflü, gastrit, ülser, hemoroit , kabızlık, ishal örnekleri verilir.
  11.1.3.3. Sindirim sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere
  ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  a. Fiziksel etkinliklerin sindirim sisteminin sağlığına olumlu etkisi belirtilir.
  b. Tüketilen besinlerin temizliği, lif açısından zengin gıdalarla doğal beslenmenin önemi
  vurgulanır.
  c. Asitli içecekler tüketilmesinin ve fast-food beslenmenin sindirim sistemi üzerindeki
  etkilerinin tartışılması sağlanır.
  ç. Antibiyotik kullanımının bağırsak florasına etkileri ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının zararları
  belirtilir.
  11.1.4.Dolaşım Sistemleri
  Anahtar Kavramlar
  alyuvar, akyuvar, antijen, antikor, aşı, bağışıklık, damar, enfeksiyon, interferon, kalp, kan, kan
  bağışı, kan dolaşımı, kan grubu, lenf dolaşımı, nabız, ödem, tansiyon
  11.1.4.1. Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
  a. Kan doku açıklanır.
  b. Dolaşım sistemi işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve
  uygulamalarından yararlanılır.
  c. Kalbin çalışmasına etki eden faktörler (adrenalin, tiroksin, kafein, tein, asetilkolin,
  vagus siniri) üzerinde durulur.
  ç. Alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları üzerinde durulur. Akyuvar çeşitleri B ve T lenfositleri ile
  sınırlandırılır.
  d. Kan grupları üzerinde durulur. Kan nakillerinde kendi grubundan kan alıp vermenin gerekliliği
  vurgulanır. Kan nakillerinde genel alıcı ve genel verici kavramları kullanılmaz.
  e. Öğrencilerin kan ve kemik iliği bağışının önemi ile ilgili farkındalık oluşturmaya yönelik
  çalışma (broşür, kamu spotu, anket vb.) yapmaları sağlanır.
  f. Konunun işlenişi sırasında model ve analojilerden yararlanılır.
  g. İbn Nefs’in dolaşımla ilgili görüşleri vurgulanır.
  11.1.4.2. Lenf dolaşımını açıklar.
  a. Lenf dolaşımı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve
  uygulamalarından yararlanılır.
  b. Lenf dolaşımı kan dolaşımı ile ilişkilendirilerek ele alınır.
  c. Ödem oluşumu üzerinde durulur.
  ç. Lenf dolaşımının bağışıklık ile ilişkisi açıklanır.
  11.1.4.3.Dolaşım sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
  Kalp krizi, damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, varis, kangren, anemi ve lösemi hastalıkları üzerinde
  durulur.
  11.1.4.4. Dolaşım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere
  ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  11.1.4.5.Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar.
  a. Hastalık yapan organizmalar ve yabancı maddelere karşı deri, tükürük, mide öz suyu, mukus
  ve gözyaşının vücut savunmasındaki rolleri örneklendirilir.
  b. Enfeksiyon ve alerji gibi durumların bağışıklık ile ilişkisi örnekler üzerinden açıklanır.
  c. İmmünoglobulinler verilmez.
  ç. Aşılanmanın önemi üzerinde durulur. Bazı aşıların zaman içerisinde değiştirilmesinin
  nedenleri araştırılır.
  d. Hastalık yapan organizmaların genetik yapılarının hızlı değişimi nedeniyle insan sağlığına sürekli
  bir tehdit oluşturduğu vurgulanır.
  11.1.5. Solunum Sistemi
  Anahtar Kavramlar
  alveol, bronş, diyafram, gaz taşınımı, hemoglobin, solunum
  11.1.5.1. Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
  a. Solunum sisteminin yapısı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve
  uygulamalarından yararlanılır.
  b. Soluk alıp verme mekanizmasışema üzerinde açıklanır.
  11.1.5.2. Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar.
  11.1.5.3. Solunum sistemi hastalıklarına örnekler verir.
  KOAH, astım, verem, akciğer ve gırtlak kanseri, zatürre hastalıkları belirtilir.
  11.1.5.4. Solunum sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin
  çıkarımlarda bulunur.
  Yaygın olarak görülen mesleki solunum sistemi hastalıklarından korunmak için iş sağlığı ve güvenliği
  konusunda alınabilecek önlemlerin araştırılması ve elde edilen bilgilerin paylaşılması sağlanır.
  11.1.6. Üriner Sistem
  Anahtar Kavramlar
  böbrek, böbreğin yapısı, böbrek nakli, diyaliz, mesane, nefron, üreter, üretra
  11.1.6.1. Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
  a. Üriner sistemin yapısı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve
  uygulamalarından yararlanılır.
  b. Böbreğin alyuvar üretimine etkisi üzerinde durulur.
  c. Böbrek diseksiyonu ile böbreğin yapısının incelenmesi sağlanır.
  11.1.6.2. Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir.
  11.1.6.3. Üriner Sistem rahatsızlıklarına örnekler verir.
  a. Böbrek taşı, böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonu belirtilir.
  b. Diyaliz kısaca açıklanarak, diyalize bağımlı hastaların yaşadıkları problemler ve böbrek
  bağışının önemi vurgulanır.
  11.1.6.4. Üriner sistemin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin
  çıkarımlarda bulunur.
  11.1.7. Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
  Anahtar Kavramlar
  büyüme, embriyonik gelişim, gelişme, hamilelik, invitro fertilizasyon, menstrual döngü, ultrason,
  üreme
  11.1.7.1. Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
  a. Dişi ve erkek üreme sisteminin yapısı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme
  nesnesi ve uygulamalarından yararlanılır.
  b. Menstrual döngüyü düzenleyen hormonlarla ilgili grafiklere yer verilir.
  c. In vitro fertilizasyon yöntemleri kısaca açıklanır.
  11.1.7.2. Üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere
  ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  11.1.7.3. İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar.
  a. Embriyonik tabakalardan meydana gelen organlar verilmez.
  b.Hamilelikte bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen faktörler (antibiyotik dahil erken hamilelik
  döneminde ilaç kullanımı, yoğun stres, folik asit yetersizliği, X ışınımına maruz kalma) belirtilir.
  c. Hamileliğin izlenmesinin bebeğin ve annenin sağlığı açısından önemi vurgulanır.
  11.2. Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
  11.2.1. Komünite Ekolojisi
  Anahtar Kavramlar
  biyolojik çeşitlilik, ekosistem, komünite, rekabet, simbiyotik ilişki, süksesyon
  11.2.1.1. Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar.
  Komünitelerin içerdiği biyolojik çeşitliliğin karasal ekosistemlerde enlem, sucul ekosistemlerde ise
  suyun derinliği ve suyun kirliliği ile ilişkili olduğu vurgulanır.
  11.2.1.2. Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar.
  Komünitelerde av-avcı ilişkisi vurgulanır.
  11.2.1.3. Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar.
  Parazitlik ve mutualizm insan sağlığı ile ilişkilendirilir (bit, pire, kene, tenya, bağırsak florası).
  11.2.1.4. Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar.
  Süksesyonun evrelerine girilmez.
  11.2.2. Popülasyon Ekolojisi
  Anahtar Kavramlar
  popülasyon dinamiği, taşıma kapasitesi, yaş piramidi
  11.2.2.1. Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder.
  a. İnsan yaş piramitleri üzerinde durulur.
  b. Popülasyon büyümesine ilişkin farklı büyüme eğrileri (S ve J) çizilir.
  c. Dünyada ve ülkemizde nüfus değişiminin grafikler üzerinden analiz edilmesi ve olası sonuçlarının
  tartışılması sağlanır.

11. Sınıf biyoloji Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 11. Sınıf biyoloji konuları yukarıda listelenmiştir. 11. Sınıf biyoloji Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 11. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 11. Sınıf biyoloji Testleri sitemizde paylaşıldı. 11. Sınıf Tüm biyoloji testlerini çözmek için TIKLA

11. SINIF TEKRAR TESTLERİ

TYT AYT DENEME SINAVLARI PDF

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!