10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023

10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz Online (2022-2023). Lise 10. Sınıf Biyoloji dersi yazılı soruları test çöz PDF. 2022-2023 10. Sınıf Biyoloji 1. Yazılı soruları çöz.

10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Konuları

10. Sınıf Biyoloji Yazılı soruları MEB müfredatından oluşmaktadır. LİSE 10. Sınıf öğrencileri için özenle hazırladığımız 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılıya hazırlık soruları şu konulardan oluşuyor;

10.SINIF 2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI
2.ÜNİTE – Kalıtımın Temel İlkeleri
Kalıtım
Biyolojik Çeşitlilik

3.ÜNİTE – Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
Ekosistem Ekolojisi
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

10. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Test Çöz

10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları toplam 15 sorudan oluşmaktadır. 10. Sınıf Biyoloji yazılısı test sonunda doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Hepinize başarılar.

10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bozuk dentin, X kromozomuna bağlı baskın bir alelle kalıtılan bir hastalıktır (XD).
Buna göre,
 1. sağlıklı baba ile homozigot bozuk dentinli anne,
 2. bozuk dentinli baba ile sağlıklı anne,
 3. sağlıklı baba ile heterozigot bozuk dentinli anne
evliliklerin hangilerinde erkek çocuklarının bozuk dentinli olma olasılığı vardır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 2
Akraba evliliklerinin olası riskleriyle ilgili;
 1. Sağlıklı çocukların doğması imkansızdır.
 2. Kalıtsal hastalıkların ortaya çıkma riski artmaktadır.
 3. Çekinik genlerin birbiriyle karşılaşma olasılığı artar.
 4. İlk çocukların sağlıklı doğması, sonraki çocukların da sağlıklı olacağının kanıtı olamaz.
 5. Homozigot genotipli bireylerin oluşma olasılığı artar.
sonuçlarından hangisine varılamaz?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 3
biyoloji 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023
Aşağıdaki soy ağacında bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak belirtilmiştir.
Taralı bireylerde görülen bu özellik;
 1. Otozomal çekinik
 2. X’e bağlı çekinik
 3. X’e bağlı baskın
 4. Y’ye bağlı baskın
durumlarından hangileriyle aktarılmaktadır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve IV
E
II, III ve IV.
Soru 4
Canlılardaki mutasyonlara neden olan etmenlere mutagen denir.
Buna göre,
 1. Röntgen ışınları,
 2. Virüsler,
 3. Ultrasonografi,
 4. pH değişimleri
faktörlerinden hangileri mutagen olarak kabul edilir?
A
I ve II
B
III ve IV
C
I , II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 5
Aşağıdaki olaylardan hangisi canlılarda meydana gelen biyolojik çeşitliliğin nedenleri arasında değildir?
A
Döllenme
B
Kromatitlerin ayrılması
C
Krossing over
D
Rekombinasyon
E
Mutasyon
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi genetik varyasyonlara neden olmaz?
A
Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen parça değişimi
B
Bir kromozomda, genin birden fazla kopyasının olması
C
Homolog kromozomların rastgele ve bağımsız kutuplara çekilmesi
D
Bir genin diziliminde meydana gelen ani değişmeler
E
Mitoz bölünmede kardeş kromatitlerin ayrılması
Soru 7
Avlanmanın serbest olduğu dönemde balıkçıların Karadeniz’den avladıkları tonlarca hamsi balığı ekolojide hangi topluluğa karşılık gelir?
A
Tür
B
Popülasyon
C
Komünite
D
Habitat
E
Ekolojik niş
Soru 8
 1. Popülasyon
 2. Ekosistem
 3. Komünite
 4. Biyosfer
Yukarıda verilen ekolojik birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
A
I - III - II - IV
B
II - III - I - IV
C
III - I - II - IV
D
IV - III - I - II
E
V - IV - II - III
Soru 9
Aynı ekosistemde yaşayan bir kominitedeki tüm canlılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?
A
Karbondioksit özümlemesi
B
İnorganik madde oksitlemesi
C
Oksijenli solunum ile ATP sentezi
D
Hücre dışı sindirim yapma
E
Defosforilasyon
Soru 10
Böcekçil bitkiler;
 1. kükürt
 2. azot
 3. su
 4. fosfor
maddelerinin hangileri bakımından fakir topraklarda yaşarlar?
A
Yalnız II
B
II ve III
C
II, III ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11
 1. Fotosentez yapma,
 2. Dışarıdan organik besin alma,
 3. Protein sentezleme,
 4. Topraktan su ve mineral alma
Mantarlar ve böcekçil bitkiler ile ilgili yukarıda verilen olaylarından hangilerini ortak olarak gerçekleştirir? 
A
I ve II
B
I ve IV
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 12
Aşağıda verilen canlılardan,
 1. Mantar
 2. Karayosunu
 3. Gül
 4. Cin saçı
hangileri sadece ototrof beslenme gösterir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
II , III ve IV
Soru 13
Ototrof beslenen canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Mantarlar ototrof canlıların en önemli grubudur.
B
Heterotrof canlıların doğrudan ya da dolaylı besin kaynağıdır.
C
İnorganik maddelerden organik madde sentezlerler.
D
Ekosistemdeki toplam biyokütlesi en fazla olan gruptur.
E
Karbon ve oksijenin atmosferdeki değişiminde etkilidirler.
Soru 14
Holozoik beslenen canlılar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Besinlerini doğrudan üreticilerden karşılayanlara herbivor denir.
B
Otçullarla beslenenlerin kesici dişleri gelişmiştir.
C
Etçillerin bağırsaklarında selüloz sindiren bakteriler bulunur.
D
Besinlerini büyük ve katı parçalar şeklinde alırlar.
E
Kas, sinir ve sindirim sistemleri iyi gelişmiştir.
Soru 15
Bir ekosistemde;
 1. iklim şartları,
 2. besin miktarı,
 3. avcı sayısı,
 4. tarım ilaçları
gibi faktörlerden hangilerinin etkisinin değişmesi besin zincirindeki canlılardan herhangi birinin sayısını azaltabilir?
A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Ortaöğretim 10. Sınıf Biyoloji Yazılı hazırlık sorularını çözerken soruları dikkatli okumalı ve iyi analiz etmelisiniz. Sorunun kökünü ve sizden ne istediğini iyi anlarsanız tüm soruları doğru cevaplayabilirsiniz. En önemlisi konuyu çok iyi öğrenmelisiniz.

Lise 10. Sınıf Biyoloji yazılı soruları başarınızı ölçmektedir. Bu yüzden soruları iyi okumalı ve tüm şıkları incelemelisiniz. 10. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

10. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

10. Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları Çözerken

10. Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları Çözerken şunlara dikkat edilmelidir;

 • Sorunun bizden ne istediğini iyi anlamalı
 • Sorunun kökünü iyi incelemeli
 • Hangisi değildir, hangisi kesin olarak çıkarılamaz gibi ifadelerin altı çizilmelidir.
 • İşlem hatası yapmamaya özen gösterilmeli
 • Çok acele edilmemelidir.
 • Konuyu iyi öğrenen bir öğrencinin tüm soruları yapabileceği unutulmamalı ve bu yüzden konuya çok iyi çalışmalısınız.
 • Son olarak tüm şıkları görmeden işaretleme yapılmamalı.

10. Sınıf Yazılı soruları çöz (2022-2023). 10. Sınıf Biyoloji yazılı soruları çöz. 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı soruları çöz. 10. Sınıf Biyoloji yazılı soruları test. 10. Sınıf Biyoloji yazılı soruları 2. Dönem 1. Yazılı. 10. Sınıf Biyoloji yazılı soruları çöz online test.

10. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2021-2022)
10. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2021-2022)
Online Test Çöz 2021 - ALES DGS LGS KPSS TYT
Online Test Çöz 2021 – ALES DGS LGS KPSS TYT

2022-2023 TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

10. SINIF MEB DERS KİTAPLARI İNDİR

10. SINIF KONULARI MEB

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Soru ve Cevaplar

Soru ve Cevaplar sizin siteniz. Sitemizdeki içeriklerin özgün ve daha kaliteli olması için desteklerinizi bekliyoruz. Sitemizde eksik gördüğünüz veya hoşunuza giden herhangi bir paylaşımın altına yorum yazmanız bizi mutlu edecektir. Güncel ve özgün içeriklerle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir